LEX FORI: EEN INTEGRALE KWALITEITSZORGForis Foras Forare: onze roeping

Een internationale groepering van advocaten

Een brede waaier van deskundigheid

Een integrale kwaliteitszorg

Ethiek

Enkele voorbeelden van onze activiteiten

Hoe onze diensten gebruiken

Ons contacteren

For lawyers only

LEX FORI verzekert een werkelijke en integrale controle aangaande de kwaliteit van haar diensten en een coordinatie van haar internationale acties, en dit dankzij een gecentraliseerd bestuur, onder de leiding van een Secretaris-Generaal die zich integraal bezig houdt met de ontwikkeling van de organisatie en met de de opvolging van de diverse activiteiten.

Het bestuur van LEX FORI beschikt over de nodige portie relativeringszin om haar activiteiten te evalueren en terzake alle mogelijke bemerkingen en aanbevelingen te suggereren en dit alles ten einde de werking van de dienstverlening naar de clienten alleen nog te verbeteren.


Navigate
© 2001 Lex Fori De Internationale Juridische Ruimte