LEX FORI: ETHIEKForis Foras Forare: onze roeping

Een internationale groepering van advocaten

Een brede waaier van deskundigheid

Een integrale kwaliteitszorg

Ethiek

Enkele voorbeelden van onze activiteiten

Hoe onze diensten gebruiken

Ons contacteren

For lawyers only

De vertrouwensrelatie tussen advocaat en client is van primordiaal belang. Zij vergt van elk advocaat een strikte ethiek. LEX FORI onderschrijft zulks evenzeer.

Voor de advocaten van LEX FORI geldt de regel dat de belangen van een client prioritair zijn en dat de noodzakelijke vertrouwensrelatie niet zou kunnen bestaan indien de client zou kunnen twijfelen aan de eerlijkheid, de oprechtheid, de rechtschapenheid of de onkreukbaarheid van zijn advocaat.


Navigate
© 2001 Lex Fori De Internationale Juridische Ruimte