LEX FORI: HOE DE DIENSTEN VAN LEX FORI GEBRUIKEN?Foris Foras Forare: onze roeping

Een internationale groepering van advocaten

Een brede waaier van deskundigheid

Een integrale kwaliteitszorg

Ethiek

Enkele voorbeelden van onze activiteiten

Hoe onze diensten gebruiken

Ons contacteren

For lawyers only

Bent u al in contact met een van de leden van Lex Fori, dan kan u uiteraard rechtstreeks contact met dit kantoor opnemen.

U kan zich evenzeer richten tot de Secretaris-Generaal van Lex Fori. Hij zal u kunnen orienteren en u een eerste raad geven omtrent de aard en de omvang van de juridische bijstand die u behoeft en u vervolgens kunnen verwijzen naar een van onze leden die het meest geschikt lijkt om u te helpen. Op elk ogenblik kan u bovendien op hem nog een beroep doen om de communicatie te vergemakkelijken tussen uzelf en de advocaten die uw dossier opvolgen.

Zoals alle leden van de groepering is ook de Secretaris-Generaal een advocaat, gehouden aan een strikt beroepsgeheim, aan een strikte professionele ethiek. Het komt hem toe om moeilijkheden op te lossen en vooral om deze te voorkomen.

Europees Economisch Samenwerkingsverband
Maatschappelijke zetel:
3, rue de la Chapelle
B.P. 758
L-2017 Luxembourg

Contact:
Meester Marc Jobert
Secretaris-Generaal

Postadres: F-75781 Paris Cedex 16, France
Rechtstreekse lijn: 0033 1 45 27 77 77
Telefax: 0033 1 45 25 47 81
E-mail: Jobert@lexfori.net
Site Internet: www.lexfori.net


Navigate
© 2001 Lex Fori De Internationale Juridische Ruimte