LEX FORI: EEN BREDE WAAIER VAN DESKUNDIGHEIDForis Foras Forare: onze roeping

Een internationale groepering van advocaten

Een brede waaier van deskundigheid

Een integrale kwaliteitszorg

Ethiek

Enkele voorbeelden van onze activiteiten

Hoe onze diensten gebruiken

Ons contacteren

For lawyers only

Onze deskundige dienstverlening strekt zich uit over de meest diverse domeinen, ondermeer:

  • Nationale en internationale fusies en overnames
  • Herstructureringen
  • Onderhandeling en sluiten van overeenkomsten
  • Oprichting en juridische organisatie van vennootschappen
  • Fiscaliteit
  • Burgerlijke geschillen, handelsrecht en sociaal recht
  • Schuldinvordering
  • ...

Navigate
© 2001 Lex Fori De Internationale Juridische Ruimte